home

ITC 2010 Conferentie "Making Theosophy a Living Power in the World" - Den Haag

Welkom op de website van de International Theosophy Conferences (ITC) 2010.
De ITC 2010 conferentie vond plaats op 12 t/m 15 augustus in Den Haag.
Het thema was "Making Theosophy a Living Power in the World" (Maak de Theosofie tot een levende Kracht in uw Leven).

Theosofie

De Theosofie is de gemeenschappelijke bron van religie, filosofie en wetenschap. Het is de goddelijke en universele wijsheid in het hart van elk levend wezen. In 1875 stichtte H.P. Blavatsky de Theosophical Society en bracht deze wijsheid opnieuw onder de aandacht van de mensen.

Doel van de conferentie

De behoefte aan theosofische leringen, zoals Universele Broederschap en de essentiële eenheid van al het leven, is vandaag de dag net zo actueel als in de tijd van H.P. Blavatsky. Het doel van de conferentie was om deze wijsheid volgens de oorspronkelijke uitgangspunten over te brengen: praktisch toepasbaar voor de uitdagingen in het dagelijks leven, moed en hoop biedend voor elke situatie, nu en in de toekomst.

Voor wie?

ITC doet een oproep aan alle theosofische organisaties, toekomstgerichte Theosofen en eenieder die zoekt naar waarheid.
Het programma bood lezingen, paneldiscussies en workshops, en de voertaal was Engels met ondersteuning in het Nederlands.
Meer over ITC

Video- en/of audio-opnames bestellen

Vanaf nu zijn opnames van alle lezingen van de conferentie op video- of audioformaat beschikbaar.
Er zijn verschillende mogelijkheden:

HD TV (pal(europa) of ntsc(USA)). Een set DVD's bevat de video recordings van alle lezingen van de gehele conferentie voor €50.00. Losse lezingen zijn ook verkrijgbaar: 2 lezingen naar keuze op 1 DVD voor €5,00.

MOV-formaat (afspeelbaar met QuickTime player voor Window en Mac). Een set van 2 DVD's bevat de video mov-files van alle lezingen van de gehele conferentie voor €27.00.

Audio CD. Een set CD's bevat de audio recordings van alle lezingen van de gehele conferentie voor €25.00.

MP3-formaat (voor iPhone, iPod of MP3-speler)
MP3-formaat op Data CD. 1 CD met een of meer lezingen naar keuze. €0,90 euro per lezing plus €2,00 voor de CD (voorbeeld: 4 lezingen: €3.60 + €2.00 = €5.60 totaal) Een set CD's met alle lezingen is verkrijgbaar voor €20.00 (totale set is meer dan 19 lezingen).

MP3-formaat (voor iPhone, iPod of MP3-speler) via een download link. Een set van mp3 files van alle lezingen van de gehele conferentie via download link is verkrijgbaar voor €19.00. Losse lezingen via download link: €1.00.

Email adres audio video service

Donaties

Om het voor iedereen mogelijk te maken de ITC 2010 conferentie te bezoeken was de toegang vrij. Aan het organiseren van een conferentie zijn echter hoge kosten verbonden. Bij Stichting I.S.I.S. werken alle medewerkers op vrijwillige basis. Wij hebben berekend dat de gemiddelde kosten €120,- per deelnemer zijn voor de volledige vierdaagse conferentie. Om deze kosten te kunnen dekken zijn donaties van harte welkom.

U kunt uw vrijwillige bijdragen overmaken naar RABO bankrekening nr.: 156169177 t.n.v. "Stichting I.S.I.S.", Den Haag. (Voor internationale overboekingen: IBAN: NL38 RABO 0156169177, BIC: RABONL2U), of u kunt online een donatie doen via iDEAL:

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven of heeft u vragen of opmerkingen, vul dan het contactformulier in.